Przepisy wjazdowe
Obywatele Polski korzystają z prawa do swobodnego przepływu ludności w ramach Unii Europej­skiej/Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego.
Z uwagi na przyna­leżność obu państw do strefy Schengen zniesiono kontrolę dokumentów uprawniających do podróży na granicach lądowych i morskich (od 21 grudnia 2007 r.) i na lotniskach (od końca marca 2008 r.).
Stan ten nie zwalnia jednak obywateli RP od obowiązku posiadania ważnego paszportu lub dowodu oso­bistego, który na życzenie odpowiednich władz należy okazać.
 
Sprawdzone hotele w Islandii tylko na e-Hotel.pl