Start arrow Praca i życie arrow W poszukiwaniu pracy - przed wyjazdem
W poszukiwaniu pracy - przed wyjazdem
Bez znajomości języka islandzkiego, bądź przynajmniej angielskiego szanse na znalezienie pracy w Islandii są minimalne.
Przed wyjazdem warto przetłumaczyć swoje świadectwa, certyfikaty, CV, referencje etc.
Od 1 maja 2004 r. Polacy objęci systemem ubezpieczenia w ramach NFZ w kraju, mają zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej na terenie Islandii w nagłych przypadkach (na takich samych zasadach jak osoby objęte islandzkim systemem ubezpieczenia zdrowotnego). Warunkiem bezpłatnego dostępu do pomocy medycznej jest okazanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Aby ją otrzymać, wystarczy przed wyjazdem z Polski zgłosić się do najbliższego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Należy pamiętać, że EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie. |wiadczenia zapewniane przez EKUZ nie obejmują wszystkich przypadków.
 
Osoba nie objęta systemem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce powinna koniecznie wykupić przed przyjazdem do Islandii indywidualną polisę ubezpieczeniową obejmującą przynajmniej koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Źródło: MSZ
 
Sprawdzone hotele w Islandii tylko na e-Hotel.pl